2 μόλις ώρες μετά από Ρομποτική Αρθροπλαστική Ισχίου

2,5 ώρες μετά από Ρομποτική Αρθροπλαστική Ισχίου

1η Ημέρα μετά από Ρομποτική Αρθροπλαστική Ισχίου

2 μόλις ώρες μετά από Αρθροπλαστική Γόνατος Fast Track

2 ώρες μετά από Ρομποτική Ολική Αρθροπλαστική Γόνατος

2,5 μόλις ώρες μετά από Ρομποτική Ολική Αρθροπλαστική Γόνατος

2 ώρες μετά από Ρομποτική Aρθροπλαστική Γόνατος

2 μόλις ώρες μετά από Ρομποτική Ολική Αρθροπλαστική Γόνατος

2 ώρες μετά από Ρομποτική Ολική Αρθοπλαστική Ισχίου

2,5 ώρες μετά από Ρομποτική Aρθροπλαστική Iσχίου

2,5 μόλις ώρες μετά από Ρομποτική Αρθροπλαστική Ισχίου

4 ώρες μετά από Ρομποτική Aρθροπλαστική Γόνατος

10 ώρες μετά από Αρθοπλαστική Ισχίου Superpath

1η μέρα μετά από Ολική Αρθροπλαστική Γόνατος Fast Track

3η μέρα από Αρθροπλαστική Ισχίου Superpath

83 Ετών μετά από Αρθροπλαστική Ισχίου Superpath

83 ετών μετά από Αρθροπλαστική Ισχίου SuperPath

3η μέρα μετά από Ρομποτική Ολική Αρθροπλαστική Γόνατος

6 ημέρες μετά από Ρομποτική Αρθροπλαστική Γόνατος

1 εβδομάδα μετά από Ρομποτική Aρθροπλαστική Γόνατος

1 εβδομάδα μετά από Ρομποτική Aρθροπλαστική Γόνατος

8 ημέρες μετά από Ολική Αρθροπλαστική Γόνατος Fast Track

9 μέρες μετά από Ρομποτική Αρθροπλαστική Γόνατος

9 μέρες μετά από Ρομποτική Αρθροπλαστική Γόνατος

2 εβδομάδες μετά από Ολική Αρθροπλαστική Γόνατος

2 εβδομάδες μετά από Ρομποτική Ολική Αρθροπλαστική Γόνατος

14 μέρες μετά από Αρθροπλαστική Ισχίου SuperPath

15 μέρες μετά από Ολική Αρθροπλαστική Ισχίου Superpath

16 ημέρες μετά από Ολική Αρθροπλαστική Ισχίου SuperPath

16 μέρες μετά από Ολική Αρθροπλαστική Ισχίου SuperPath

3 βδομάδες μετά από Ολική Aρθροπλαστική Iσχίου SuperPath

3 βδομάδες μετά από Ολική Aρθροπλαστική Iσχίου SuperPath

4 βδομάδες μετά από Ολική Aρθροπλαστική Iσχίου SuperPath

Τα βίντεο δημοσιεύονται κατόπιν άδειας των ασθενών

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον Χειρουργό Ορθοπαιδικό Κωνσταντίνο Σαράντο.

Τηλ. Επικοινωνίας: 213-0998209 / 6940278683