Κατάγματα Ισχίου (Γοφού)

Το ισχίο είναι μια από τις μεγαλύτερες αρθρώσεις του σώματος. Επιτρέπει στο κάτω άκρο να κάμπτεται και να περιστρέφεται στη λεκάνη. Κάταγμα ισχίου είναι το «σπάσιμο» στο άνω τεταρτημόριο του μηριαίου οστού, που συνήθως συνδέεται με τη γήρανση του πληθυσμού, επειδή συμβαίνει κατά κανόνα σε μεγάλη ηλικία, λόγω της οστεοπόρωσης και των πτώσεων.