Χειρουργός Ορθοπαιδικός Κωνσταντίνος Σαράντος MD, FRCS

Ώρες Ιατρείου: : Κατόπιν Ραντεβού
  Τηλ. Επικοινωνίας : 213-0998209 / 6940278683

VIDEO Ασθενών

Κωνσταντίνος Σαράντος - Xειρουργός Ορθοπαιδικός. Ρομποτική αρθροπλαστική. Ολικη αρθροπλαστικη ισχιου, γονατος fast track. Ισχίο , γόνατο. Νέα μέθοδος.

2 μόλις ώρες μετά  Ρομποτική Αρθροπλαστική Ισχίου

2 μόλις ώρες μετά Ρομποτική Ολική Αρθροπλαστική Γόνατος 

2 ώρες μετά Ρομποτική Ολική Αρθοπλαστική Ισχίου

2 ώρες μετά  Ρομποτική Aρθροπλαστική Γόνατος.

2 ώρες μετά Ρομποτική Ολική Αρθροπλαστική Γόνατος

2,5 μόλις ώρες μετά Ρομποτική Ολική Αρθροπλαστική Γόνατος 

2,5 ώρες μετά  από Ρομποτική Aρθροπλαστική Iσχίου.

2,5 μόλις ώρες μετά  Ρομποτική Αρθροπλαστική Ισχίου

4 ώρες μετά  Ολική Aρθροπλαστική Γόνατος.

10 ώρες μετά  Ολική Αρθοπλαστική Ισχίου  Superpath

1η μέρα μετά από Ολική Αρθροπλαστική Γόνατος 

Δεύτερη μέρα μετά από ολική αρθροπλαστική ισχίου Superpath

83 Ετών 2 ημέρες μετά Αρθροπλαστική Ισχίου Superpath

83 ετών 2 ημέρες μετά Ολική Αρθροπλαστική Ισχίου SuperPath

3η μέρα μετά  Ρομποτική Ολική Αρθροπλαστική Γόνατος 

6 ημέρες μετά Ρομποτική Αρθροπλαστική Γόνατος

1 βδομάδα μετά Ρομποτική Ολική Aρθροπλαστική Γόνατος (β’).

1 βδομάδα μετά Ρομποτική Ολική Aρθροπλαστική Γόνατος.

8 ημέρες μετά Ολική Αρθροπλαστική Γόνατος

9 μέρες  μετά από ρομποτική αρθροπλαστική γόνατος

9 μέρες  μετά από ρομποτική αρθροπλαστική γόνατος

2 εβδομάδες μετα Ολική Αρθροπλαστική Γόνατος

2 εβδομάδες μετά Ρομποτική Ολική Αρθροπλαστική Γόνατος

14 μέρες μετά Ολική Αρθροπλαστική Ισχίου SuperPath

15 μέρες μετά από ολική αρθροπλαστική ισχίου Superpath

16 ημέρες μετά  Ολική Αρθροπλαστική Ισχίου  SuperPath.

16 μέρες μετά Ολική Αρθροπλαστική Ισχίου SuperPath

3 βδομάδες μετά  Ολική Aρθροπλαστική Iσχίου SuperPath.

3 βδομάδες μετά  Ολική Aρθροπλαστική Iσχίου SuperPath.

4 βδομάδες μετά  Ολική Aρθροπλαστική Iσχίου SuperPath.

Τα βίντεο δημοσιεύονται κατόπιν άδειας των ασθενών.

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον Χειρουργό Ορθοπαιδικό Κωνσταντίνο Σαράντο.

Τηλ. Επικοινωνίας : 213-0998209 / 6940278683