Χειρουργός Ορθοπαιδικός Κωνσταντίνος Σαράντος MD, FRCS

Ώρες Ιατρείου: : Κατόπιν Ραντεβού
  Τηλ. Επικοινωνίας : 213-0998209 / 6940278683

VIDEO Ασθενών

Αρθροπλαστική Ισχίου Γόνατος. Ρομποτική. Superpath. Fast track αρθροπλαστική

2 μόλις ώρες μετά  Ρομποτική Αρθροπλαστική Ισχίου

2 μόλις ώρες μετά Ρομποτική Ολική Αρθροπλαστική Γόνατος 

2 ώρες μετά Ρομποτική Ολική Αρθοπλαστική Ισχίου

83 ετών

2 ημέρες μετά Ολική Αρθροπλαστική Ισχίου SuperPath

2 ώρες μετά Ρομποτική Ολική Αρθροπλαστική Γόνατος

6 ημέρες μετά Ρομποτική Αρθροπλαστική Γόνατος

2,5 μόλις ώρες μετά  Ρομποτική Αρθροπλαστική Ισχίου

2,5 μόλις ώρες μετά Ρομποτική Ολική Αρθροπλαστική Γόνατος 

10 ώρες μετά  Ολική Αρθοπλαστική Ισχίου  Superpath

1η μέρα μετά από Ολική Αρθροπλαστική Γόνατος 

3η μέρα μετά  Ρομποτική Ολική Αρθροπλαστική Γόνατος 

83 Ετών

2 ημέρες μετά Αρθροπλαστική Ισχίου Superpath

1 βδομάδα μετά Ρομποτική Ολική Aρθροπλαστική Γόνατος.

1 βδομάδα μετά Ρομποτική Ολική Aρθροπλαστική Γόνατος (β’).

14 μέρες μετά Ολική Αρθροπλαστική Ισχίου SuperPath

8 ημέρες μετά Ολική Αρθροπλαστική Γόνατος

2 εβδομάδες μετά Ρομποτική Ολική Αρθροπλαστική Γόνατος

2 εβδομάδες μετα Ολική Αρθροπλαστική Γόνατος

16 ημέρες μετά  Ολική Αρθροπλαστική Ισχίου  SuperPath.

16 μέρες μετά Ολική Αρθροπλαστική Ισχίου SuperPath

3 βδομάδες μετά  Ολική Aρθροπλαστική Iσχίου SuperPath.

3 βδομάδες μετά  Ολική Aρθροπλαστική Iσχίου SuperPath.

4 βδομάδες μετά  Ολική Aρθροπλαστική Iσχίου SuperPath.

Τα βίντεο δημοσιεύονται κατόπιν άδειας των ασθενών.

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον Χειρουργό Ορθοπαιδικό Κωνσταντίνο Σαράντο.

Τηλ. Επικοινωνίας : 213-0998209 / 6940278683