Χειρουργός Ορθοπαιδικός Κωνσταντίνος Σαράντος MD, FRCS

Ώρες Ιατρείου: : Κατόπιν Ραντεβού
  Τηλ. Επικοινωνίας : 213-0998209 / 6940278683

VIDEO Ασθενών

Αρθροπλαστική Ισχίου Γόνατος. Ρομποτική. Superpath. Fast track αρθροπλαστική

2 μόλις ώρες μετά  Ρομποτική Αρθροπλαστική Ισχίου

2 μόλις ώρες μετά Ρομποτική Ολική Αρθροπλαστική Γόνατος 

2 ώρες μετά Ρομποτική Ολική Αρθοπλαστική Ισχίου

2 ώρες μετά  Ρομποτική Aρθροπλαστική Γόνατος.

2,5 ώρες μετά  από Ρομποτική Aρθροπλαστική Iσχίου.

2,5 μόλις ώρες μετά Ρομποτική Ολική Αρθροπλαστική Γόνατος 

2,5 μόλις ώρες μετά  Ρομποτική Αρθροπλαστική Ισχίου

4 ώρες μετά  Ολική Aρθροπλαστική Γόνατος.

10 ώρες μετά  Ολική Αρθοπλαστική Ισχίου  Superpath

83 ετών 2 ημέρες μετά Ολική Αρθροπλαστική Ισχίου SuperPath

2 ώρες μετά Ρομποτική Ολική Αρθροπλαστική Γόνατος

6 ημέρες μετά Ρομποτική Αρθροπλαστική Γόνατος

1η μέρα μετά από Ολική Αρθροπλαστική Γόνατος 

3η μέρα μετά  Ρομποτική Ολική Αρθροπλαστική Γόνατος 

83 Ετών 2 ημέρες μετά Αρθροπλαστική Ισχίου Superpath

1 βδομάδα μετά Ρομποτική Ολική Aρθροπλαστική Γόνατος.

1 βδομάδα μετά Ρομποτική Ολική Aρθροπλαστική Γόνατος (β’).

14 μέρες μετά Ολική Αρθροπλαστική Ισχίου SuperPath

8 ημέρες μετά Ολική Αρθροπλαστική Γόνατος

9 μέρες  μετά από ρομποτική αρθροπλαστική γόνατος

2 εβδομάδες μετά Ρομποτική Ολική Αρθροπλαστική Γόνατος

2 εβδομάδες μετα Ολική Αρθροπλαστική Γόνατος

16 ημέρες μετά  Ολική Αρθροπλαστική Ισχίου  SuperPath.

16 μέρες μετά Ολική Αρθροπλαστική Ισχίου SuperPath

3 βδομάδες μετά  Ολική Aρθροπλαστική Iσχίου SuperPath.

3 βδομάδες μετά  Ολική Aρθροπλαστική Iσχίου SuperPath.

4 βδομάδες μετά  Ολική Aρθροπλαστική Iσχίου SuperPath.

Τα βίντεο δημοσιεύονται κατόπιν άδειας των ασθενών.

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον Χειρουργό Ορθοπαιδικό Κωνσταντίνο Σαράντο.

Τηλ. Επικοινωνίας : 213-0998209 / 6940278683